Aryanic
صفحه اصلي > معرفی واحد استانی 

معرفی واحد استانی

 

تاریخچه و معرفی دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان گیلان

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گیلان از سال 1374 با یک رشته آغاز به کار نمود و در حال حاضر دارای 34 مرکز فعال و 2 موسسه آموزش عالی آزاد ، بیش از 18 هزار دانشجو و در بیش از 100 رشته و بیش از 375 کد رشته فعالیت می کند. هم اکنون تعداد دانش آموختگان به بیش از 20 هزار نفر رسیده است . واحد استانی به عنوان یک واحد نظارتی و ارزیابی بر مراکز آموزش علمی- کاربردی در سطح استان می باشد و با تشکیل کمیته های مختلف از قبیل هیات اجرائی جذب ، نظارت و ارزیابی ، کمیته انضباطی ، کمیته برنامه ریزی درسی ، کمیته برنامه ریزی درسی ، کمیته شورای فرهنگی ، کمیته شورای مشورتی روسای مراکز آموزشی و ... بر تمامی فعالیت های مراکز در جهت بهبود و پیشرفت اهداف دانشگاه جامع علمی کاربردی نظارت دارد