مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری های استان گیلان

نشانی: رشت، خیابان معلم، حسین آباد، کوچه شهید تنها، مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری های استان گیلان

شماره تماس: ۳۳۲۲۴۴۳۴ - ۳۳۲۴۷۲۵۷

شماره فکس: ۳۳۲۲۴۷۴۹

آدرس اینترنتی:     hamgil-uast.ir

تعداد بازدید:۸۶۳