معرفی دانشگاه

معرفی دانشگاه

فعالیت های آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی- واحد استانی گیلان در سال 1374 با یک رشته تحصیلی آغاز شد و هم اکنون پس از گذشت ربع قرن فعالیت، دانشگاه علمی کاربردی استان گیلان با داشتن حدود 50 هزار فارغ التحصیل در مقاطع کاردانی و کارشناسی و 15 مرکز آموزش علمی کاربردی فعال، در جهت گسترش مهارت آموزی و کارآفرینی گام بر می دارد.

اهداف و وظایف دانشگاه علمی کاربردی استان گیلان:

واحد استانی گیلان به عنوان یک واحد نظارت و ارزیابی به نمایندگی از دانشگاه جامع علمی کاربردی وظیفه دارد تا با تشکیل شوراها، کمیسیون ها و کمیته های مختلف از قبیل شورای آموزشی، شورای فرهنگی، شورای پژوهش و فناوری، هیئت اجرایی جذب، نظارت و ارزیابی، برنامه ریزی درسی، کمیته انضباطی و سایر موارد مطابق با قوانین و مقررات دانشگاه بر تمامی فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی مراکز آموزش علمی کاربردی استان گیلان نظارت نماید.

تعداد بازدید:۷۶۴