مرکز آموزش علمی کاربردی آستارا

نشانی: آستارا، خیابان حافظ، پل احمد، خیابان امام علی (ع)، مرکز آموزش علمی کاربردی آستارا

شماره تماس: 3-44826681

شماره فکس: -

آدرس اینترنتی:     -

تعداد بازدید:۳۰۹