مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رشت

نشانی: رشت، جاده لاکان، مسکن مهر، میدان اول سمت راست، مجتمع اداری و آموزشی جهاد دانشگاهی واحد استان گیلان، مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رشت

شماره تماس: 32465558

شماره فکس: 32465558

آدرس اینترنتی:     elmijdrasht.ir

تعداد بازدید:۱۰۸۳