اداره خدمات آموزشی

سرپرست اداره خدمات آموزشی: خانم فرهادی

شماره تماس: -

کارشناس مسئول اداره خدمات آموزشی: آقای مهندس سید حبیب دودمانی

شماره تماس: 33782732

 

شرح وظایف اداره خدمات آموزشی :

1- جرای مقررات، دستور عمل ها و آیین نامه های آموزشی، انضباطی، فراغت از تحصیل دانشجویان و آزمون های ورودی دانشگاه ها در موسسات و مراکز آموزشی.

2- همکاری در تنظیم و تدوین شاخص ها و استانداردهای خدمات آموزشی واحد استانی با واحدهای ذیربط حوزه ستاد دانشگاه.

3- انجام اقدامات لازم به منظور سنجش، بازبینی و بهبود فرآیند خدمات آموزشی با همکاری گروه نظارت و ارزیابی واحد استانی.

4- برنامه ریزی لازم برای تهیه و تنظیم تقویم زمانی برگزاری کلاس ها و نظارت بر حسن اجرای تقویم آموزشی در سطح استان.

5- نظارت بر انجام امور مربوط به نظام وظیفه دانشجویان از طریق هماهنگی با مراکز آموزشی در سطح استان.

6- برگزاری گردهمایی ها و کارگاه های آموزشی بمنظور افزایش آگاهی عمومی اعضای دانشگاه در واحد استانی و مراکز آموزشی.

7- پاسخگویی به استعلامات و مکاتبات.

8- صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان برای پاسخگویی به وزارت متبوع و سایر وزارت خانه ها.

9- بررسی پرونده های دانش آموختگان به منظور تطبیق با واحدهای مدون آموزشی.

10- انجام اقدامات لازم در راستای ثبت اطلاعات دانش آموختگان در قالب نرم افزار مربوطه.

11- انجام اقدامات لازم در راستای صدور تأییدیه های تحصیلی و گواهینامه های موقت.

12- انجام اقدامات لازم به منظور نگهداری الکترونیکی پرونده ها در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک.

13- معرفی دانش آموختگان رتبه اول به واحدهای مربوطه برای استفاده از سهمیه برگزیدگان علمی.

14- تهیه و تنظیم آمار دانش آموختگان و همکاری در تهیه سالنامه آماری.

15- حفظ، نگهداری، ساماندهی و بایگانی پرونده ها و اسناد مربوطه.

16- همکاری جهت اعتلای کانون دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی.

17- اجرای کلیه فعالیت های تفویض شده به واحد استانی در زمینه های مرتبط

18- همکاری در برگزاری آزمون های پذیرش دانشجو در کلیه مقاطع و دوره ها با واحدهای ذی ربط.

19- دریافت درخواست ها پس از ثبت نام اینترنتی و اعمال تغییرات مجاز در پایگاه داده.

20- بررسی اطلاعات داوطلبان و آماده سازی فایل برای پذیرش.

21- بررسی درخواست مغایرت اطلاعات آموزشی داوطلبان و ارسال به مراجع ذی ربط و دریافت پاسخ و ارسال به مراکز آموزشی مربوطه.

22- دریافت نتایج پذیرش ها و آزمون ها از حوزه ستاد دانشگاه و ارسال آن به مراکز آموزشی.

23- تجزیه و تحلیل و انجام بررسی های آماری نتایج پذیرش ها و آزمون ها.

24- پاسخگویی و ارائه راهنمایی های لازم به مراکز آموزشی و سایر واحدهای ذی ربط.

تعداد بازدید:۴۰۳