مرکز آموزش علمی کاربردی مجتمع سرزمین میرزای جنگلی

نشانی: رشت، میدان دفاع مقدس، خیابان ضیابری، کوچه ماسالی ۲، مرکز آموزش علمی کاربردی مجتمع سرزمین میرزای جنگلی

شماره تماس: 32225540

شماره فکس: 32225539

آدرس اینترنتی:       www.msmj-ac.ir

تعداد بازدید:۷۹۸