مرکز آموزش علمی کاربردی تالش

نشانی: تالش، خیابان امام خمینی (ره)، کوچه شهرداری، مرکز آموزش علمی کاربردی تالش

شماره تماس: 44233128

شماره فکس: 44239229

آدرس اینترنتی:    elmikarbordi-talesh.ir

تعداد بازدید:۲۹۵