مرکز آموزش علمی کاربردی هلال احمر استان گیلان

نشانی: رشت، ابتدای جاده انزلی، جنب هلال احمر استان گیلان، مرکز آموزش علمی کاربردی هلال احمر استان گیلان

شماره تماس: 33728370 - 33755509

شماره فکس: 33751800

آدرس اینترنتی:       - 

تعداد بازدید:۴۳۹