مرکز آموزش علمی کاربردی برهان نیروی شمال

نشانی: رشت، خیابان سعدی، روبروی بانک صادرات، مرکز آموزش علمی کاربردی برهان نیروی شمال

شماره تماس: 4-33127232

شماره فکس: 33246759

آدرس اینترنتی:     bnsh-uast.ac.ir

تعداد بازدید:۴۲۸