مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رودسر

نشانی: رودسر، میدان معلم، خیابان ولیعصر، خیابان رام دشت، شهرک بعثت، مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رودسر

شماره تماس: 42632710

شماره فکس: 42634093

آدرس اینترنتی:     -

تعداد بازدید:۲۶۰