مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بندرانزلی

نشانی: بندر انزلی، خیابان پاسداران،  مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بندرانزلی

شماره تماس: 44504529 - 44504620

شماره فکس: 44500917

آدرس اینترنتی:     uast-jdanzali.ac.ir

تعداد بازدید:۳۵۳