مرکز آموزش علمی کاربردی دانیال شمال

نشانی: رشت، خیابان امام خمینی،  نرسیده به چهار راه میکائیل،  پلاک 169، مرکز آموزش علمی کاربردی دانیال شمال

شماره تماس: 33323343

شماره فکس: 33340826

آدرس اینترنتی:       www.danialshomal.ir

تعداد بازدید:۶۰۶