مرکز آموزش علمی کاربردی نیروی انتظامی

نشانی: رشت، میدان گیل، روبروی اداره کل منابع طبیعی گیلان، مرکز آموزش علمی کاربردی فرماندهی انتظامی استان گیلان

شماره تماس: 2182823 - 2182930

شماره فکس: 2183096

آدرس اینترنتی:     -

تعداد بازدید:۵۴۸